مشاور

دکتر سید روح الله رضوانی

سید روح الله رضوانی دانشجو دکتورای روانشناسی در دانشگاه اصفهان (۱۳۸۸) میباشند. ایشان مدیر مسئول نشریه تخصصی روانشناسی بهروان در ایران (۱۳۷۹_۱۳۸۹) بودند.
ایشان به تدریس در گرایش های مختلف روانشناسی بالینی, اجتماعی, سیاسی, علم النفس و هنر و …… نیز مشغول اند.
آقای رضوانی به تحقیق و نویسندگی در زمینه های مختلف روانشناسی, انسان شناسی و جامعه شناختی نیز میپردازند. و تجربه کار درمانی را از سال ۱۳۸۸ تا کنون نیز دارند.