مشاور

زینب موسوی

خانم رینب موسوی یکی از موسسان موسسه تحقیقاتی و خدمات روانشناسی بهروان  به عنوان معاون این موسسه ایفای نقش می نماییند.  تجربه کاری فروانی از کار در مکاتب ابتدایی و مرکز اوتیسم اصفهان دارند. به اضافه ایشان در دانشگاههای گوهرشاد و رابعه بلخی  تدریس داشته اند.

ایشان به عنوان مشاور روانشاس در چندین دانشگاه خصوصی مشغول به کار بوده اند و در موسسه تحقیقاتی و خدمات روانشناسی بهروان به کار تخصصی روی اختلالات یادگیری و کار با کودکان اوتیسم میپردازند.

حوزه تخصصی ایشان درمانگری PTSD و درمانهای موج سوم مانند ACT می باشد.