مشاور

دکتر سید حسین حسینی

دکتر سید حسین حسینی (سجاد)،  دانشجوی دکترای روانشناسی و استاد در دانشگاه تعلیم و تربیه شهید ربانی- دیپارتمنت مشاوره و راهنمایی هستند. وی از محضر اساتید گرانقدری همچون داکتر صالحی فدردی، داکتر زهرا طبیبی، داکتر قنبری و…  در دوره لیسانس و ماستری؛ در رشته روانشناسی کلینیکی ، دانشگاه فردوسی مشهد _ایران بهره جسته  اند.

تخصص ایشان در مورد پدیده “اعتیاد” است و اشتیاق فراوانی به تدریس دارند؛ اما علاقه حرفه یی ایشان “گروه درمانی” است.

ایشان به عنوان، آمر دیپارتمنت مشاوره و راهنمایی در ارتقا این رشته و همچنین تاسیس مرکز مشاوره در دانشگاه تعلیم و تربیه شهید ربانی نقش قابل توجه یی داشته اند. همچنین ایشان، تجربه همکاری با کمیته هایی محتلف وزارت تحصیلات افغانستان؛ مانند، کمیته ملی نصاب، کمیته تعیین موضوعات تحقیق و کمیته تضمین کیفیت  را داشته اند. ایشان مدتی ، به عنوان  آمر انسجام تحقیقات، دانشگاه تعلیم و تربیه شهید ربانی فعالیت کرده اند.

بیش از ۱۰ مقاله علمی تخصصی و ۲ کتاب در کارنامه علمی خود دارند. ایشان به عنوان مربی ارشد و مربی؛ کارگاه های اموزشی متعددی را، در موسسات داخلی و بین المللی برگزار کرده اند. همچنین در  دانشگاه های خصوصی مانند دانشگاه کاتب و خاتم النبیین تدریس داشته اند.