همهٔ انسان ها کم و بیش برنامه ها و اهداف جا مانده ای دارند که روزگاری رسیدن به آنها برایشان مهم بوده است. مشکلات خاص یا تعلل، مانع رسیدن به آنها شده و پس از مدتی خود به خود در زباله دانی حافظه مدفون شده اند.

در ظاهر، ممکن است خیلی مهم به نظر نیاید، ولی کارهای ناتمام زندگی جایی در درون ما حضور دارند و مدام خود را یادآوری می کنند. حضور آنها با احساساتی مانند غم، اظراب، نگرانی، احساس گناه و شرم، افسردگی و نومیدی گره خورده است و به نوعی به ما یادآور می شوند که روزی برای ما مهم بوده اند.

کاهای ناتمام زندگی، بخشی از ماست، بخشی که نادیده گرفته شده و به حال خود رها شده است. آیا تاکنون به کارهای ناتمام زندگی تان فکر کرده اید؟ لحظه ای بیندیشید… چه کارهایی را مایل بودید انجام دهید ولی دنبالش را نگرفته اید؟ چه کارهایی را شروع کرده اید ولی نیمه کاره رها کرده اید؟ چه کارهایی را تا مراحلی به پیش بردید اما در نزدکی هدف رها کردید؟ مطمئناً کم نیستند. کاغذ و مدادی بردارید و فهرستی از کارهای ناتمام کوچک تا کارهای ناتمام بزرگ، همه را یادداشت کنید. می توانید از والدین یا برادر و خواهران بزرگتر خود نیز سؤال کنید که وقتی شما خردسال یا نوجوان بودید چه آرزوهایی داشتید و خواست های شما چه بوده است؟

آن گاه فهرستی را به ترتیب از مهم ترین تا کم اهمیت ترین کار ناتمام مرتب کنید و بکوشید برای تمام کردن آنها برنامه ریزی کنید. عجله نداشته باشید… به خودتان فرصت طولانی بدهید تا بودن تنش و در کمال آرامش و با زمانی کافی بتوانید آنها را به پایان برسانید. به یاد داشته باشید که رهرو آن است که  ” آهسته اما پیوسته رود” .

به پایان رساندن یا تمام کردن یک کار ناتمام، بخشی از انرژی  وجودتان را که با آن گره خورده است آزاد می کند و شما آزادتر از قبل به پیش می روید و می توانید به کارهای دیگری بپردازید. با تمام کردن هر کار ناتمام، در واقع دو کار انجام داده اید: هم با تعلل خود مقابله کرده اید و هم کاری را به پایان رسانده و انرژی درون تان را آزاد ساخته اید. پس جا دارد که خودتان را تشویق کنید.

از فروردین (حمل) ۹۲ تا اسفند (حوت) ۹۲ چند کار را به پایان خواهید رساند؟ برای به پایان رساندن آنها با زمان بندی مشخص، برنامه ریزی کنید:

کار ناتمام                                                                       زمان به پایان رساندن آن

  1. ……………………………………..                              ……………………………………..
  2. ……………………………………..                              ……………………………………..
  3. ……………………………………..                              ……………………………………..