هنر درمان یالوم

دکتر اروين يالوم، استاد روانپزشكي د انشگاه استنفورد ، چهل سال و اند ي است د د و مي نویسد . این استاد و َ که به طور مد اوم د ر عین طبابت و تد ریس، مي خوان ي برجسته را پیش کسوتان روانپزشكي به د رسنامه هاي معتبرش د ر زمینه ي نویسند ه هاي روياروي: گروه ،۱ ي رماني نظري و كاربرد د گروه رماني با نام هاي گروه د رماني د روان و نیز د رسنامه ي ۳ رماني بيماران بستري د گروه ،۲ ماتي اصول مقد وقتي مي شناسند و جوان تر ها، به رمان هاي آموزشي (از جمله ۴ اگزيستانسيال رماني اش که د ر سراسر جهان و به زبان هاي ) و د استان هاي روان د ۵ نيچه گريست گوناگون مخاطبان زیاد ي یافته اند .

نویسنده : كتر اروين د . يالوم
مترجم :دكتر سپيده حبيب

برای دانلود کلیک کنید ==> هنر درمان یالوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *