مشاوره و روان درمانی

مؤسسه ی بهروان با شعار «فردا، دیر است!» تلاش بر آن دارد که با افزایش آگاهی و ایجاد توانایی فردی با مشاوره و راهنمایی از اختلالات و مشکلات روانشناختی جلوگیری نماید. همچنین در صورت وجود مشکلات روانشناختی ، با کمک خود مراجع رواندرمانی صورت گیرد.  در سه ماه اخیر بیش از ۱۵۰ نفر از خدمات مشاوره و رواندرمانی بهره برده اند و به  دنیای جدیدی از زندگی قدم برداشته اند. این خدمات برای اطفال مکاتب و بزگسالان وجود دارد. یکی از خدمات تخصصی که برای اولین بار در افغانستان در مؤسسه بهروان انجام میشود، توانبخشی کودکان اوتیسم است. در حال حاضر ۴ کودک اوتیسم از خدمات تخصصی مؤسسه بهروان استفاده می کنند.  می توان خدمات این بخش را به صورت زیر عنوان نمود:

  1. رواندرمانی (افسردگی، اضطراب، وسواس، اختلالات جنسی و …)
  2. مشاوره خانوادگی (ازدواج، مشکلات خانوادگی و …. )
  3. مشاوره تحصیلی (روش مطالعه، ادامه تحصیل، بورس های تحصیلی و….)
  4. مشاوره صنعتی و سازمانی (شناسایی استعداد و توانمندی شغلی، آزمون های استخدامی، شناخت آسیب و بهبود سازمان )
  5. انجام تست های هوش، استعداد و شخصیت