مغز انسان شامل نرونهایی است که تعداد آنها به دهها میلیون می رسد. این نرونها در نواحی مجرای مغز که هر یک کارکردی تخصصی یافته دارد، انباشته شده اند. مغز از قسمت های متعددی ساخته شده و هشیاری، از ارتباطات بین قسمتهای مختلف مغز حاصل می شود.

مخ بزرگترین بخش مغز است و حدود۸/۷ وزن مغز را به خود اختصاص داده است.مخ شامل دو نیم کره می باشد که از نظر شکل شبیه به هم هستند. تا مدتها به نظر می رسید که این دو نیمکره از جهت سازماندهی و کارکرد یکساندد اما با مطالعاتی که دانشمندان انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که هر نیمکره مغز ویژگی های هر نیمکره و راههای تقویت آنها را فهرست وار برشماریم.

ویژگیهای نیمکره راست مغز

 1. سمت چپ بدن را هدایت می کند.
 2. مرکز درک تصاویر و مقررات است.
 3. درک رنگ و لحن صدا در این قسمت است.
 4. قدرت تشخیص چهره ها را دارد.
 5. قدرت حل معما را دارد.
 6. تخیل و خواب در این ناحیه است.
 7. قدرت خلاقیت و کشف کردن دارد.
 8. ورزش و حرکات موزون بدن در این ناحیه قرار گرفته است.
 9. ویژگیهای زنانه دارد.
 10. استعداد موسقی در این قسمت است.
 11. حس لامسه و درک اشیا بصورت سه بعدی در این قسمت است.
 12. جهت یابی توسط این قسمت مغز صورت می گیرد.
 13. با هنرهای نقاشی و طراحی سروکار دارد.
 14. مرکز احساسات و عشق و دوست داشتن دیگران است.
 15. ادراکات آن کل نگر است.
 16. قدرت نظم و طبقه بندی ندارد.
 17. قدرت درک رضایت و فلسفه را ندارد.
 18. مهارت مدیریت را بلد نمی باشد.
 19. خلاقیت و ذوق هنری دارد. (نقاشان، طراحان، نویسندگان و هنرمندان از این قسمت مغز بیشترین استفاده را می برند)

موانع پرورش نیمکره راست

افکاری که مانع رشد و تکامل نیمکره راست می شوند عبارتند از:

 1. من باید همیشه جدی باشم.
 2. حق اشتباه کردن ندارم.
 3. کاری که انجام می دهم باید خوشایند دیگران باشد.
 4. اگر از نتیجه کاری مطمئن نیستم نباید انجام دهم.
 5. من باید عاقلانه عمل کنم و گرنه….
 6. همیشه دنباله رو آدمهای موفق باشم و شیوه عمل آنها را تقلید کنم.
 7. بر این باور باشم که آدم موفق کسی است که در انجام کارها همیشه ساده ترین یا کوتاهترین راه را برود چون راحت تر یا سریعتر به موفقیت می رسد.

راههای تقویت نیمکره راست

 1. به مسایل به صورت کلی نگاه کنید نه جزئی.
 2. سئوالهای اگر و یا آنگاه بپرسید و پاسخهای متفاوت پیدا کنید.
 3. به خود مجال خیال بافی و فکرهای تخیلی بدهید.
 4. از گردش در طبیعت لذت ببرید و به اصوات و رایحه ها توجه کنید.
 5. بازی های فکری داشته باشید.
 6. یادگیری را همیشه با کشیدن شکل و طرح انجام دهید.
 7. نقاشی و طراحی را بیاموزید.
 8. رمان بخوانید و داستان را به شکل تصویر در ذهن مرور کنید.
 9. بیشتر نگاه و مشاهده کنید تا اینکه فقط گوش فرا بدهید.
 10. تصویر آرزوی های خود را در آینده بیینید.
 11. بدنبال ارتباطات بین افراد و اشیا و موضوعات باشید.
 12. بچه گانه فکر کنید و حس زیباشناسی خود را تقویت کنید(تقویت کودک درون)،
 13. در تحقیقات و کارها، قدرت ریسک داشته باشید.
 14. در رساندن یک مطلب به دیگران یا درس خواندن از مثال و قیاس، استعاره و شکل کشیدن استفاده کنید.
 15. دیگران را دوست بدارید، احترام بگذارید و تشکر کنید.

ویژگی های نیمکره چپ مغز

 1. قسمت راست بدن را کنترل می کند.
 2. ریاضیات و فلسفه را دوست دارد.
 3. نظم و طبقه بندی کردن را دوست دارد.
 4. همیشه منطقی و تحلیل گر بر کارها برخورد می کند.
 5. با تنوع در زندگی مخالف است و زندگی منظم و از قبل تعیین شده را می پسندد.
 6. مرکز بخاطر سپردن کلمات و اعداد است.
 7. مرکز حرف زدن و دستور زبان و ترتیب کلمات است.
 8. ویژگی مردانه دارد.
 9. از انتقاد دیگران هراسان است.
 10. با جزئیات سروکار دارد.
 11. پردازش اطلاعات و طبقه بندی را بر عهده دارد.
 12. عجول است و حوصله ندارد.
 13. همه چیز را فقط با حرف زدن صرف توضیح می دهد و قدرت توضیح دادن مطالب را با مثال و شکل کشیدن ندارد.
 14. قدرت تخیل ندارد.
 15. استعداد موسیقی و نقاشی ندارد.
 16. قدرت خلاقیت و کشف ندارد.

نزد زبان شناسان، ریاضی دانان و فلاسفه این بخش فعالتر و بر نیمکره دیگر غالب است.

موانع پرورش نیمکره چپ

داشتن عقاید و باورهای زیر مانع از پرورش نیمکره چپ می شود.

 1. نظم داشتن در زندگی به معنی محدودیت است (آزادی یعنی نداشتن چارچوب).
 2. ریاضیات و اینگونه دروس خسته کننده هستند و من به هر زحمتی شده نباید با آنها رو برو شوم.
 3. توجه به جزئیات، تلف کردن وقت است.
 4. نوشتن مطالب زمان مطالعه، وقت گیر است و مرا خسته می کند.

راهای تقویت نیمکره چپ

 1. جدول حل کنید.
 2. کارهای هر روز را با جزئیات مشخص یادداشت کنید و برنامه ریزی داشته باشید.
 3. زمان مطالعه و درس خواندن خلاصه برداری کنید.
 4. سعی کنید زمان گوش دادن، مطالب را به حافظه بسپارید.
 5. افکار منطقی را تقویت کنید. (کنترل کودک احساساتی درون)
 6. برای انجام کارها آنها را به مراحل کوچکتر تقسیم کنید و مرحله به مرحله کارها را انجام دهید.
 7. مطالعات ریاضیات و فلسفه را جزو برنامه های خود قرار دهید.
 8. بازی شطرنج و پازل را تمرین کنید.
 9. مهارتهای مدیریتی را بیاموزید.
 10. در طبیعت برای لذت بردن بیشتر از حس شنوایی استفاده کنید.

سخنوری و کنفرانس دادن را تمرین کنید.

راه خلاقیت به پرورش دو نیمکره و تقویت آنها ختم می شود.

با توجه به خصوصیات هر نیمکره، در درجه اول باید نیمکره فعال خود را شناسایی و بعد به تقویت نیمکره غیرفعال خود بپردازید

و در عین حال از تقویت نیمکره فعال خود غافل نشوید.