رفتار درمانی دیاکلکتیکی برای شخصیت مرزی

رفتار درمانی دیاکلکتیکی برای شخصیت مرزی

بررسي و پژوهش درباره اختلالات شخصیت خصوصا اختلال شخصیت مرزي همواره توجه روانشناسان و مشاوران را به خود جلب کرده است. شناخت شخصیت به درك اساس طبیعت انسان مي انجامد. با شناخت شخصیت، علت و انگیزه هاي رفتار انسان آشکار خواهد شد. امروزه تحولات عمده اي در درك ما از متغیرهاي روانشناختي موثر بر اختلال شخصیت مرزي بوجود آمده است که به آگاهي ما از علل، طول مدت و رشد و تکامل این اختلال یاري مي رساند. اختلال شخصیت مرزي از شایعترین و مقاومترین اختلالات شخصیت مي باشد و افزایش پژوهش درباره سبب شناسي و درمان این اختلال بسیار مطلوب است. در سالهاي اخیر براي درمان اختلال شخصیت مرزي از اصول رفتار درماني دیالکتیکي استفاده شده و کارآمدي آن در درمان این اختلال آشکار شده است. شکي نیست که افزایش بي عیب و نقص دامنه عمل، بدون تامین پشتوانه آن، یعني افزایش دانش نظري و مهارتهاي مورد نیاز، مقدور نخواهد بود. بر این اساس به نظر مي رسد در این برهه از کار مراکز مشاوره دانشجویي، دانش افزایي مداوم کارشناسان یکي از ضرورت هاي انکار ناپذیر است و کتابچه هاي آموزشي منتشر شده نیز در راستاي همین نیاز مراکز مشاوره تدوین گردیده اند. کتابچه حاضر کوششي است براي درك بهتر اختلال شخصیت مرزي و درمان آن براساس روش رفتار درماني دیالکتیکي که توسط همکاران گرامي جناب آقاي دکتر مجید محمود علیلو دانشیار محترم گروه روانشناسي دانشگاه تبریز و آقاي محمد امین شریفي دانشجوي دکتري تخصصي روانشناسي دانشگاه تبریز تالیف شده است. بي شک تداوم موثر این اقدام در سایه دریافت نظرات و نیز آثار ارزشمند سایر همکاران ارجمند میسر خواهد بود.

 

نویسنده : دکترمجید محمودعلیلو دانشیار روانشناسی بالینی، دانشگاه تبریز محمد امین شریفی دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشگاه تبریز

برای دانلود کتاب کلیک کنید ==> رفتار درمانی دیاکلکتیکی برای شخصیت مرزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *