لطفا معلومات را با دقت تکمیل نمایید.

  • هر ورکشاپ بیش از سه روز که در زمینه روانشناسی سپری نموده اید، با مشخصات کامل وارد نمایید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .