هرشکست یا موفقیتی از ذهن آغاز می شود

یکی از دورس ن. به صورت کنفرانس های دانشجویی در سر کلاس برگزار می شد. ن. هنگام ظاهر شدن جلوی جمع دچار اضطراب، خجالت و دست پاچگی می شد. زمانی ه استاد. به آنان اعلام کرد که هر هفته یکی از دانشجویان باید مطلب خود را سر کلاس به صورت کنفرانس ارائه دهد،ن. مانند. همیشه دچار اضطراب شدیدی شد. او دایماً تصور می کرد که سر کلاس در حال ارائه کنفرانس خود است ولی به علت اضطراب شدیدی که دارد قادر به ارائه صحیح مطالب نیست، نفسش می گیرد، صدایش می لرزد، صورتش سرخ شده است و … . بالاخره نوبت او فرا رسید، او با اضطراب سنگینی، آشفته، پریشان، روی سرخ و با صدایی که به زحمت شنیده می شد و با گفتاری بریده بریده کنفرانس خود را ارائه کرد و همان طور که انتظار می رفت به علت ارائه ضعیف مقاله، نمره خوبی نیز نگرفت.

همیشه کارهایش با موفقیت انجام می شود.او هر بار که به اداره ای می رود کارهایش به راحتی پیش می رود حتی کارهای اداری پیچیده و مشکل. او راز موفقیت خود را در این می داند که هیچ گاه یه جنبه منفی قضیه فکر نمی کند. او هر باری که برای انجام کاری اقدام می کند این ذهنیت را دارد که کارهایش انجام خواهد شد و فقط بر قسمت مثبت موضوع تمرکز می کند. او می گوید: «من اگر کارهایم با موفقیت پیش نرود، تعجب می کنم» او به دوستان دیگر خود نیز توصیه می کند که قبل از انجام هر کاری هیچ گاه«نه» نیاورید بلکه با این ذهنیت پیش بروید که کارتان به درستی پیش خواهد رفت. او معتقد است هر طوری که فکر کنید و هر چیزی که به ذهن خود آورید همان به واقعیت در خواهد آمد. بنابر این به جنبه مثبت قضیه تمرکز کنید تا همان حاصل شود.

همان طور که در مثال های بالا می بینید، ذهن انسان نقش مهمی در موفقیت یا کشست او بازی می کند. آن چه در بالا مطرح شد نه خرافه است و نه مسائل ماورالطبیعه. بلکه، نمونه هایی است از قدرت فکر و ذهن انسان. تحقیقات و مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است حکایت از آن دارد که آن چه در ذهن انسان می گذرد، تاثیر بسیار مستقیمی بر رفتار انسان دارد. تجسم یا تصوری که هر انسانی از خود دارد، تاثیری شگرف بر رفتار او می گذارند. شاید به همین دلیل باشد که اینشتین گفته است«تجسم و تصور از تفکر قوی تر است».

همهٔ ما ما در طی روز تجسم و تصور داریم. در ذهن همه انسان ها، تصویر ذهنی یا بازنمایی از دنیای واقعی وجود دارد. تصویری از تمام آن چه در دنیای واقعی وجود دارد در ذهن انسان بازنمایی می شود که به آن تصویر ذهنی گفته می شود. به علاوه، ذهن انسان قادر است تصاویری را در ذهن خلق کند که در دنیای واقعی وحود ندارد. به هر حال تجسم و تصورات ذهنی انسان ها اهمیت بسیار زیادی دارند.

همه انسان ها، در ذهن خود تصویر و تجسمی از دنیای واقعی دارند. هنگامی که فکر می کنید چه لباسی بپوشید، کار جدیدی انجام دهید، به کلاس جدیدی بروید و مانند آن، از تجسم کمک می گیرید. تجسم،چیزی فراتر از یک فعالیت ذهنی است و اثر مستقیم بر رفتار انسان دارد. افکاری که به این ترتیب به ذهن می آیند، تاثیر زیادی بر موفقیت یا شکست انسان دارند. تجسم خلاق، ابزار نیرومندی است که اگر به درستی استفاده شود انسان ها را به موفقیت و خوشبختی بیشتری رهنمون م کند.

به افکار تکراری خود دقت کنید. این افکار نه تنها دنیای ذهنی شما بلکه دنیای واقعی را نیز تحت نفود خود دارند. این افکار تعیین کننده موفقیت یا شکست شما در دنیای واقعی می شوند. هر چه احساسات و عواطف همراه  افکار شما بیشتر باشند، تاثیر و نفوذ آن افکار بر زندگی شما بیشتر خواهند شد. در واقع، این افکار و تصاویر ذهنی کلید موفقیت با شکست شما هستند. بسته به این که مثبت یا منفی باشند.

تجسم خلاق، کلید موفقیت است. تجسم و تصور موفقیت و روی دادن اتفاقات خوشایند، می تواند فرد را به موفقیت بیشتری هدایت کند. در این حالت، تمرکز انرژی روانی فرد بر اتفاقات خوشایند است و به همین دلیل، فرد به موفقیت نزدیک تر می شود. در مقابل، چنانچه تصاویل ذهنی و تجسم فرد مبتنی بر موضوعات منفی و ناخوشایند باشد. شکست به او نزدیک تر می شود. به عبارت دیگر، مغز انسان بر اساس تصورات ذهنی و تجسم هایی که فرد از زندگی خود دارد عمل می کند، کنند کامپیوتری که بر اساس اطلاعاتی که به آن داده می شود عمل می کند.چنان چه تصاویر ذهنی و تجسم های ذهنی مثبت باشند، برون ده آن مثبت خواهد بود که همان موفقیت است. در مقابل، چنانچه اطلاعاتی که به این دستگاه پردازندهٔ اطلاعات داده می شود تصاویر ذهنی منفی باشد، برون ده آن منفی خواهد بود که همان شکست و ناکامی است. شاید به همین دلیل باشد که از قدیم گفته اند «نفوس بد نزن».

هر فردی نیروی تجسم و تصور را دارد. این نیرو در درون هر کسی وجود دارد. از آن جا که این نیرو در درون شما نیز وجود دارد، به آن پروبال بیشتری بدهید. توجه داشته باشید هر آن چه در ذهن خود تصور کنید، به ترویج به واقعیت در خواهد آمد. بنابر این، بهتر است صحنه های مثبت از آنچه که مایل اید، آرزو دارید، می خواهید و نیاز دارید، به صورت مثبت در ذهن خود بسازید. پس از مدتی در خواهید یافت آنچه در ابتدا فقط یک خیال بافی یا تجسم بود، حال به واقعیت در آمده است.

برای به تحقق در آمدن تصورات و تجسم های خود، فعالیت های زیر را انجام دهید:

o هدف خود را مشخص کنید. در تجسم نیز نیاز است که شما به درستی هدف زندگی خود را تعیین کرده باشید. حال، علاوه بر فعالیت هایی که برای هدف گذاری و دست یابی به هدف خود انجام می دهید، در طی روز هدف خود را نیز تجسم کنید.

o در مکان خلوت، تنها بنشینید. تنهایی و خلوت به شما امکان تمرکز بیشتری می دهد.

سعی کنید بدن شما در وضعیتی آرام و راحت باشد. هر چه آرامش بیشتری داشته باشید، تمرکز تان بهتر خواهد بود و هر چه تمرکز بهتری داشته باشید، تجسم قوی و زنده تری خواهید داشت.

o چند نفس عمیق و آرام بکشید. نفس عمیق، آرامش بیشتری را در وجود شما ایجاد می کند.

هدف خود را به صورت مثبت تجسم کنید.اجازه دهید فقط افکار، احساسات و تجسم های مثبت وارد ذهن تان شوند.

o آن چه را که دوست دارید با تمام جزئیات به صورت دقیق و زنده در ذهن خود تجسم کنید. هرچه تجسم شما جزئیات بیشتر و مفصل تری همراه باشد، از قدرت بیشتری برخوردار است.

o سعی کنید از همهٔ حواس پنچگانه خود استفاده کنید. یعنی خود را در هر صحنه و فضایی که تجسم می کنید سعی کنید، اشیا و فضای آن صحنه را «ببینید»، صداهای آن صحنه را «بشنوید»، بوی آن صحنه را «احساس» کنید، سردی، گرمی، خنکی، نم یا … آن صحنه را روی پوست خود «احساس» کنید، مزه هایی را که در آن موقعیت وجود دارد، «بچشید». استفاده از همهٔ حواس پنجگانه به شما کمک می کند که تجسم و تصویر ذهنی زنده تر و واقعی تری بسازید.

o در صحنه ای که تجسم می کنید سعی کنید از احساسات و عواطف خود نیز استفاده کنید. مثلاً اگر تجسم می کنید که با دوستان خود به ییلاق رفته اید و در حال گشت و گذار هستید، شادی و نشاطی را که در همراهی با دوستان وجود دارد، احساس کنید. اگر خود را در صحنه ای تجسم می کنید که سخنرانی کرده اید و استادان، حضار و دوستان شما، سخنرانی عالی شما را تحسین  می کنند، احساس غرور و رضایت از عملکرد شایسته خود را تجسم و «حس» کنید.

o دوباره در روز و هر بار ۱۰ دقیقه این صحنه را تجسم کنید. هر چه فراوانی چنین تجسم هایی بیشتر باشد، تاثیر و اثر گذاری بیشتری خواهند داشت. فقط به یاد داشته باشید، آن قدر به تجسم نپردازید که از زندگی خود غافل شوید.

o از خودگویی های مثبت نیز استفاده کنید. در طی تجسم و در طول روز، از جملات مثبت و امیدوار کننده استفاده کنید.

o چنان چه احساسات، افکار یا تجسم های منفی به ذهن تان آمد، با خونسردی آنها را با صحنه ها، افکار و احساسات مثبت جابه جا کنید. هیچ گاه سعی نکنید، فکری منفی را از ذهن خود بیرون کنید، زیرا ماهیت وسواسی و مقاوم به خود می گیرد. بلکه، سعی کنید این افکار را به افکار مثبت و خوشایندتری بدل کنید.

بخش کوتاهی از وقت و زندگی خود را به تجسم اتفاقات مثبت و خوشایند اختصاص دهید. پس از مدت کوتاهی تاثیر شگرف این نیروی ذهن خواهید کرد. فقط به این نکته توجه داشته باشید که تجسم خلاق، همانند هر مهارت و فعالیت دیگری نیاز به زمان، تمرین و ممارست دارد. به یاد داشته باشید، همه انسان ها به دنبال موفقت هستند و شما شایستگی کسب موفقیت را دارید. به همین دلیل، در کنار کارها، فعالیت ها و اقداماتی که انجام می دهید قسمتی از وقت خود را به تجسم موفقیت ها و پیشرفت های خود اختصاص دهید، آن وقت متوجه خواهید شد که تا چه اندازه به هدف خود نزدیک اید.