کالج

مؤسسه بهروان با شعار «دانش قدرت است» یا «دانایی، توانایی است» تلاش بر آن دارد که سطح دانش و اطلاعات و از همه مهمتر مهارت جامعه، بخصوص دانشجویان را افزایش دهد. ما عقیده بر آن داریم که برای تغییر یک جامعه به سوی رشد و ترقی، اولین قدم، آگاهی بخشی به جامعه و افزایش دانش و مهارت است. بر این اساس تا کنون دوره های آموزشی کوتاه مدت زیر را برگزار نموده است:

الف) دوره آموزشی ۶ ماه روانشناسی آموزشگاهی:

 در این دوره حدود ۱۰۰ نفر که بیشتر از طبقه اناث بودند، با مبانی روانشناسی، شیوه تدریس و چگونگی مشاوره و راهنمایی آشنا شدند. هدف این دوره تربیت معلمانی بود که در مکاتب بتوانند با روش های تربیتی آشنا شده و به عنوان «معلمان راهنما» در مکاتب مشغول کار شوند.

  • اختلالات یادگیری:

 دوره آموزشی ۵ روزه برای حدود ۴۰ معلم مکاتب به منظور آشنایی آنان با اختلالات یادگیری و تفکیک آن از عقب ماندگی ذهنی، تکنیک ها و روشهای درمان آن برگزار شد.

  • دوره آموزشی روش تحقیق:

از سال ۲۰۱۱ تاکنون بیش از ۱۵ دوره آموزشی روش تحقیق علمی در دانشگاه طبی کابل، دانشگاه تعلیم و تربیه، شفاخانه های شهر کابل ویژه اساتید و داکتران برگزار شده است که حدود ۶۰۰ نفر از این برنامه بهره برده اند.

  • دوره آموزشی احصاییه و SPSS:

 به دلیل کاربرد احصائیه در تحقیقات و گزارش نویسی بیش از ۵ دوره احصائیه و نرم افزار احصائیه (SPSS) در سازمانهایی از قبیل: موسسه شهدا، شرکت مخابراتی روشن، افغان هلدن گروپ و ….. برگزار گردید. این دوره ها برای افزایش مهارت کارمندان در تحلیل اطلاعات و انجام پروژه های تحقیقاتی و گزارش نویسی بسیار موثر بوده است.

مؤسسه بهروان براساس اهداف تعیین شده، علاوه بر برگزاری دوره های ذکر شده بالا، دوره های آموزشی زیر را در دست اقدام دارد:

  1. دوره تربیت روانشناسان کلینیکی
  2. دوره تربیت مربیان کودکستان ها
  3. دوره ارتقای ظرفیت معلمان مکاتب
  4. دوره آموزش قبل از ازدواج
  5. دوره تربیت متخصصان کودکان اوتیسم
  6. ۶-     دوره آموزشی تربیت مربیان مراکز حمایت اطفال و زنان
  • آموزش  (TOT) مهارت های زندگی

در سال ۲۰۱۵ دو دوره مهارت های زندگی  ویژه محصلان دانشگاه کابل توسط  اعضای موسسه بهروان برگزار شد. یک دوره TOT  ویژه استادان پوهنتونهای دولتی ولایات  برگزار گردید.